THƯ VIỆN

$data->name

Phương pháp kỷ luật tích cực - Tài liệu dành cho tập huấn viên

Mã sách: CHI - 144

Tác giả:

Nguồn: Plan

Năm xuất bản: 2016

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung cuốn sách được chia làm 8 phần: 1 phần hướng dẫn cho tập huấn viên và 7 chương có gắn kết với nhau theo một trình tự nhất định nhưng cũng tương đối độc lập với nhau. Mỗi chương bao gồm một số mục chứa đựng các kiến thức cơ bản và các hoạt động hình thành kỹ năng để tập huấn viên giới thiệu, tổ chức hoạt động cho học viên. Trong mỗi chương có phần Kiến thức đề xuất dành cho tập huấn viên mang tính chất định hướng, gợi ý, tham khảo. Đây là phần tập huấn viên nên đọc trước khi tiến hành tập huấn

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN