CHƯƠNG TRÌNHTrẻ em

Trẻ em

Các vấn đề trọng tâm trong chương trình Trẻ em của CSAGA

Trẻ em có đủ năng lực trong phòng ngừa và ứng phó khi bị xâm hại tại gia đình, trường học và nơi công cộng, trọng tâm vào bạo lực tình dục, bắt nạt học đường
Nhóm cha mẹ, thầy cô giáo và những người làm việc với trẻ có đủ hiểu biết và kỹ năng để bảo vệ trẻ khỏi các hình thức xâm hại, bắt nạt học đường
Khung pháp lý liên quan tới xâm hại tình dục và bắt nạt học đường được xem xét và hoàn thiện bởi các bên liên quan