VỀ CSAGAThông tin tổ chức

Thông tin tổ chức

Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng bất bình đẳng giới là nguyên nhân gốc rễ của bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Chúng tôi nỗ lực hoạt động để mang đến các cơ hội tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Chúng tôi hợp tác với các đối tác khác nhau để thúc đẩy quyền của nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực.

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG
Sáng tạo, đa dạng thông qua những hình thức can thiệp chủ yếu bao gồm

Tư vấn

Là tổ chức đầu tiên tại Miền Bắc cung cấp dịch vụ hỗ trợ  cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới thông qua đường dây tư vấn tâm lý

Hotline tư vấn: 024 3333 55 99

Truyền thông thay đổi xã hội

Chúng tôi thiết kế các chiến dịch, chương trình truyền thông hướng đến cộng đồng nhằm xóa bỏ những định kiến giới và thúc đẩy những giá trị tích cực

Vận động chính sách

Vận động để thúc đẩy việc thực thi luật và các chính sách liên quan tới quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Vận động thay đổi những điều khoản chưa phù hợp trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái

Kết nối mạng lưới

Kết nối và truyền cảm hứng đến các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ  khác trong phòng chống bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em gái