THƯ VIỆN

$data->name

Reporting on Rape and Sexual violence. A Media Toolkit for Local and National Journalists to Better

Mã sách: SRH - 162

Tác giả:

Nguồn: 0

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Table of Contents: Introduction: Why a Media Toolkit on Rape and Sexual Violence?...; Of Content: Reporting on Sexual Violence (A Tip Sheet)...

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN