THƯ VIỆN

$data->name

Hãy xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Mã sách: DV - 04

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Đức

Nguồn: SDC, Nzaid, Rafh

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Sách bao gồm những thông tin liên quan đến quyền của phụ nữ và tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN