THƯ VIỆN

$data->name

Đằng sau cánh cửa Behind the door

Mã sách: DV - 03

Tác giả: Nguyễn Vân Anh

Nguồn: CSAGA

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách là tập hợp các câu chuyện của những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình giúp người đọc hiểu nguyên nhân vì sao các hình thức bạo hành gia đình vẫn xảy ra

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN