THƯ VIỆN

$data->name

Sổ tay nâng cao nhận thức ngăn ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em (dành cho tuyên truyền viên)

Mã sách: TRA - 87

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sổ tay gồm 4 phần: Phần 1: Cung cấp thông tin cơ bản về BBPH & TE, Phần 2: Pháp luật liên quan đến BBPN $ TE, Phần 3: Nhiệm vụ và kỹ năng tuyên truyền viên, Phần 4: Các địa chỉ tin cậy.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN