THƯ VIỆN

$data->name

Nam giới có quan hệ tình dục đồng giới

Mã sách: LGBT - 14

Tác giả: UNAIDS

Nguồn: UNAIDS

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

"Chính phủ các nước trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đang đầu tư ngày càng nhiều tiền của và nguồn lực vào các hoạt động dự phòng và điều trị HIV. Tuy nhiên, chỉ một số it quốc gia giải quyết được toàn diện vấn đề này. Ở khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, các quốc gia không chỉ đối mặt với một dịch AIDS mac nhiều dịch chồng chéo với nhiều yếu tố tác động.. Trong vòng 10-15 năm qua, khu vực này đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của dịch HIV nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt la nhưng người hành nghề mại dâm và những khách hàng của họ,những người tiêm trích ma tuy, những người quan hệ tình dục đồng giới. các quốc gia ở các khu vực này càng chú ý tập trung đầu tư đối phó với dịch trong những người có quan hệ tình dục khác giới, nhưng chính các quốc gia này lại coi nhẹ vấn đề dịch trong nhóm nam tình dục đồng giới,thậm chí coi như hành vi này không tồn tại."

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN