THƯ VIỆN

$data->name

Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Mã sách: CHI - 223

Tác giả: nhiều tác giả

Nguồn: Bộ Y Tế, Unicef

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hiện nay vấn đề tai nạn thương tích đang được xã hội quan tâm, đặc biệt là ở trẻ em do tính phổ biến cũng như mức độ trầm trọng của nó. Tài liệu " Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em " gồm 6 bài với các khái niệm cơ bản về dịch tễ học tai nạn thương tích, các loại hình tai nạn thương tích, các mô hình an toàn trong phòng chống tai nạn thương tích. Đồng thời tài liệu cũng giới thiệu các phương pháp kỹ năng giáo dục truyền thông, các chỉ số trong giám sát và các bước lập kế hoạch hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN