THƯ VIỆN

$data->name

Covering Domestic Violence - A Guide for Journalists and Other Media Professionals

Mã sách: GBV - 21

Tác giả:

Nguồn: Washington State Coalition Against Domestic Violence

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

This guide is designed to assist journalists in accurately covering domestic violence homicides and other related stories. The chapters contain an overview of domestic violence, how media covers DV fatalities, tips for accurately covering domestic violence crimes and what to avoid when covering domestic violence crimes.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN