THƯ VIỆN

$data->name

Giới & tình dục sức khoẻ tình dục giới, bạo lực giới: Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?

Mã sách: SRH - 139

Tác giả: Lê Thị Phương Mai

Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư y tế

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bài viết phân tích so sánh kết quả của hai cuộc điều tra trước và sau can thiệp tại một số cơ sở y tế của Hà Nội nhằm tìm hiểu sự thay đổi kiến thức, thái độ về bạo hành giới của nhân viên y tế và dánh giá những thay đổi trong hoạt động giải quyết bạo lực đối với phụ nữ và giúp đỡ nạn nhân trước và sau khi can thiệp.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN