THƯ VIỆN

$data->name

Những điều cần biết về hình phạt tử hình (sách tham khảo) tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung

Mã sách: HR - 14

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng

Nguồn: Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, CRIGHTS

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách được xây dựng dưới dạng Hỏi - Đáp hoặc là câu hỏi và các ý kiến tranh luận với những thông tin ngắn gọn, súc tích, được chia thành các mục chuyên biệt. Đặc biệt, để đảm bảo tính chất khách quan, khoa học của ấm phẩm, cuốn sách nêu ra và phân tích cả hai luồng quan điểm: ủng hộ và phản đối hình phạt tử hình. Ấn phẩm tái bản lần thứ nhất, có cập nhật những tiến triển mới nhất trong pháp luật và thực tế áp dụng hình phạt tử hình trên thế giới ở Việt Nam.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN