THƯ VIỆN

$data->name

Hãy cung đấu tranh chống lại nạn buôn người. Chương trình phòng chống buôn bán người, di cư và sinh kế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

Mã sách: TRA - 78

Tác giả:

Nguồn: Save the children

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN