THƯ VIỆN

$data->name

Nói về mình những gợi ý về quá trình công khai của người đồng tính

Mã sách: LGBT - 24

Tác giả: Châu Loan, Thế Huy

Nguồn: ICS

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Là người đồng tính bạn có thêm một việc phải làm trong đời: Thừa nhận với người xung quanh rằng mình đồng tính. Tập sách này tập trung vào những tâm tư và nhu cầu của người đồng tính. Nội dung của cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Gợi ý chung; Phần 2: Bối cảnh; Phần 3: Những người đi trước.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN