THƯ VIỆN

$data->name

Luật nhân quyền quốc tế những vấn đề cơ bản (Sách tham khảo)

Mã sách: HR - 01

Tác giả: Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng

Nguồn: Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, CRIGHTS

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của cuốn sách bao gồm 3 phần: Phần I: Khái quát nhận thức và lịch sử phát triển của luật nhân quyền quốc tế. Phần II: Các quyền và tự do cơ bản cảu con người theo luật quốc tế Phần III: Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo luật quốc tế Kết luận Phụ lục: Các văn kiết quốc tế cốt lõi về nhân quyền. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN