THƯ VIỆN

$data->name

Lạm dụng trẻ em ở Việt Nam: Báo cáo tóm tắt về khái niệm, bản chất và phạm vi của lạm dụng trẻ em ở Việt Nam

Mã sách: SHA - 28

Tác giả: Reina Michaelson

Nguồn: Unicef

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục đích nghiên cứu là tiến hành điều tra toàn diện về bản chất, khái niệm và phạm vi của các hình thức lạm dụng trẻ em ở Việt Nam.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN