THƯ VIỆN

$data->name

Văn hóa, xã hội và tình dục

Mã sách: SRH - 157

Tác giả:

Nguồn: CCIHP

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bộ sách mới bao gồm các phân tích sắc bén, các quan điểm lý thuyết hiện hanh và các ý kiến mới nhất liên quan tới sự giao thoa của tình dục, y tế công cộng, quyền con người, văn hóa và phát triển xã hội. Bộ sách thể hiện các quan điểm đa ngành ở mức độ toàn cầu trong đó có nhu cầu của các nước nghèo được đặt ngang hàng với các nước giàu hơn. Nội dung của cuốn sách bao gồm 13 mục: Mục 1: Giới thiệu Mục 2: Các vấn đề về tình dục Về khái niệm hóa tình dục trong lịch sử Mục 3: Các kịch bản t

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN