THƯ VIỆN

$data->name

Trẻ em đường phố - Đồng tính, song tính & chuyển giới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mã sách: LGBT - 27

Tác giả: Nguyễn thu Hương, Nguyễn Thị Thu Nam, Lê Quang Bình, Vũ Kiều Châu Loan, lương Thế Huy

Nguồn: isee

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo này là hợp phần của một nghiên cứu mang tính quốc tế, nhằm nâng cao hiểu biết về trẻ em đường phố có xu hướng tình dục và bản dạng giới đa dạng ở khu vực đô thị tại Nepal và Việt Nam. Báo cáo tập trung phản ánh thực trạng trẻ em đường phố là đồng tính, song tính và chuyển giới ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN