THƯ VIỆN

$data->name

Kỷ yếu hội thảo tổng kết dự án "Nâng cao kiến thức về giới và các vấn đề sức khoẻ sinh sản cho các gia đình nông thôn Việt Nam" Hà Nội, 20-21/09/2006

Mã sách: SRH - 148

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

"Hội thảo nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu và các cơ quan truyền thông đại chúng và hoạt động tuyên truyền vận động chung quanh vấn đề SKSS/QSS, SKTD/QTD. Nội dung chính thảo luận: + Phương thức truyền thông về SKSS-TD + Đối tượng truyền thông. + Nội dung truyền thông. + Vấn đề tiếp cận giới trong phươngthức và nội dung truyền thông. + Vai trò gia đình trong truyền thông về Giới, SKSS và SKTD"

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN