THƯ VIỆN

$data->name

Thống kê dân số - Kế hoạch hoá gia đình ( Tài liệu dùng cho chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình)

Mã sách: SRH - 159

Tác giả: Dương Quốc Trọng

Nguồn: Tổng cục sân số KHHGĐ, Quỹ dân số liên hợp quốc

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bộ tài liệu gồm các chương sau: Chương I: Những vấn đề chung về thống kê; Chương II: Phương pháp thu thập thông tin trong dân số - KHHGĐ; Chương III: Phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin trong dân số - KHHGĐ; Chương IV: Phương pháp phân tích thống kê trong dân số - KHHGĐ. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN