THƯ VIỆN

$data->name

Tình dục chuyện dễ đùa khó nói

Mã sách: SRH - 117

Tác giả:

Nguồn: Viện nghiên cứu gia đình và giới

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách trình bày những kết quả từ dự án nghiên cứu về những gì mà các thế hệ người Việt Nam trong nửa thế kỷ qua cảm nhận về tình dục, về những điều họ làm và không làm trong cuộc sống tình dục của mình.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN