THƯ VIỆN

$data->name

Các bài viết về tác động từ dự án phòng chống buôn bán trẻ em

Mã sách: TRA - 75

Tác giả:

Nguồn: Save the Children

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu gồm các phần: Phần 1: Các bài viết đạt giải cao, Phần 2: Các câu chuyện thật của nạn nhân, Phần 3: Những kinh nghiệm và mô hình dự án, Phần 4: Hiệu quả dự án

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN