THƯ VIỆN

$data->name

Dự thảo báo cáo phân tích kết quả định tính - diễn biến của nạn bạo hành gia đình - những phát hiện từ nghiên cứu định tính

Mã sách: DV - 138

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nghiên cứu tập trung vào các nội dung: Tổng quan một số nghiên cứu về thực trạng BLGĐ, Các hành vi BLGĐ (thể chất và tinh thần), Nguyên nhân gây xung đột trong gia đình, Các biện pháp can thiệp và giải quyết xung đột gia đình, Bổ sung hệ thống bảo vệ xã hội cho các nạn nhận BLGĐ, Các yếu tố bảo vệ nhằm hạn chế.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN