THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo: Phân tích giới trong hoạt động chăn nuôi gia cầm tại Thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây và xã Chà Là Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Mã sách: DV - 127

Tác giả: Lê Thị Mộng Phượng

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Qua khảo sát về thực trạng bạo lực trong gia đình tại tỉnh Điện Biên, người nghiên cứu đưa ra một số biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình: Xây dựng tổ chức, Xây dựng Ban phòng chống bạo lực cấp thôn,xâ, Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thể, phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hoá của địa phương.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN