THƯ VIỆN

$data->name

Nâng cao nhận thức về phòng, chống lạm dụng trẻ em dành cho giáo viên

Mã sách: SHA - 19

Tác giả:

Nguồn: Unicef

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu được thiết kế dành cho giáo viên. Mục tiêu của khóa tập huấn là nâng cao nhận thức và kỹ năng cho những người làm việc trực tiếp với trẻ và gia đình trẻ, đồng thời là những ra đa nhằm cung cấp thông tin và tham vấn cho các cấp lãnh đạo về phòng chống lạm dụng/xâm hại trẻ em.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN