THƯ VIỆN

$data->name

Comunication Skills in Working with Survivors of Gender-based violence

Mã sách: GBV - 24

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

This document presents some skills in working with Survivors of Gender-based violence (Knowledge of the principles of record keeping and confidentiality, an understanding of network with other community services/sector,…)

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN