THƯ VIỆN

$data->name

Gender-based Violence Tools Manual

Mã sách: GBV - 16

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

This manual is one of several outcomes of a three-year global Gender-based Violence Initiative and aimed at improving international and local capacity to address gender-based violence (GBV) in refugee, internally displaced, and post-conflict settings. The tools are divided into three major categories: assessment, program design, and program monitoring and evaluation.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN