THƯ VIỆN

$data->name

Violence Against Women and the Culture Of Masculinity

Mã sách: GBV - 18

Tác giả:

Nguồn: Society for International Development (SID)

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

"The message of this leaflet is that men can stop violence against women, as many are already doing, in ways that respect gender equality, justice and development. It contains information about resources and intiatives about men against violence"

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN