THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo nghiên cứu quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam: Bức tranh khái quát và khung pháp lý để giải quyết

Mã sách: SHA - 40

Tác giả:

Nguồn: Bộ LĐ - TBXH, ILO

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nghiên cứu "Quấy rối tình dục tại nơi làm việc" đưa ra một bức tranh khái quát về quấy tối tình dục tại nơi làm việc ở Việt nam, về pháp luật, chính sách và các biện pháp thực tiễn tại nơi làm việc để giải quyết quấy rối tình dục tại nơi làm việc của quốc tế và ở Việt Nam, khuyến nghị chính sách và các giải pháp để người sử dụng lao động và những đối tác chính giải quyết vấn đề quấy rối tại nơi làm việc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN