THƯ VIỆN

$data->name

Phụ nữ di cư trong nước hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội

Mã sách: TRA - 143

Tác giả:

Nguồn: Irish Aid, Actionaid

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Di cư trong nước đã trở thành một vấn đề phát triển, có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng đối với cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây. Nghiên cứu tập trung vào phân tích các lý do thúc đẩy và thu hút lao động nữ di cư, và tính dễ bị tổn thương của họ và khả năng tiếp cận các quyền cơ bản tại nơi đến. Kết quả khảo sát quy mô nhỏ với phụ nữ lao động di cư và một số cơ quan chính quyền/đoàn thể tại Uông Bí (Quảng Ninh), quận Dương Kinh (Hải Phòng), và quận Gò Vấp (TP HCM). Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận giới và cách tiếp cận dựa trên quyền là phương pháp tiếp cận để phân tích.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN