THƯ VIỆN

$data->name

Bộ tài liệu tập huấn giới và kinh doanh (Get Ahead)

Mã sách: GEN - 366

Tác giả:

Nguồn: ILO

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bộ tài liệu tập huấn "Giới và kinh doanh cho phụ nữ làm kinh doanh" chủ yếu tập trung vào các doanh nhân nữ nhưng cũng không loại trừ nam giới. Mục đích chung của bộ tài liệu: Mở rộng cơ hội có được việc làm tốt và có thu nhập cho phụ nữ và nam giới qua hoạt động kinh doanh tại gia đình và trong cộng đồng; Tạo điều kiện cho những phụ nữ làm kinh doanh nhỏ có thu nhập thấp và gia đình họ có thể chuyển từ thu thập không ổn định sang phát triển kinh doanh có lãi; Đóng góp vào quá trình nâng cao vị thế về kinh tế và xã hội cho đối tượng người nghèo. Bộ tài liệu dành cho các đối tượng: Người làm kinh doanh nhỏ; Các tập huấn viên từ các tổ chức đối tác của ILO.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN