THƯ VIỆN

$data->name

Vì một cuộc sống an toàn

Mã sách: SHA-17

Tác giả:

Nguồn: WPF

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu gồm 4 phần: Phần 1: Kiến thức chung về quấy rối và xâm hại tình dục Phần 2: Phòng tránh và xử trsi khi bị quấy rối hay xâm hại tình dục Phần 3: Pháp luật bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân bị quấy rối và xâm hại tình dục như thế nào Phần 4: Cha mẹ cần biết

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN