THƯ VIỆN

$data->name

Tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động nữ : Bộ tài liệu tập huấn tập I

Mã sách: GEN - 05

Tác giả: PTS. Phan Thị Thanh

Nguồn: TT nghiên cứu khoa học lao động nữ, Văn phòng Lao động quốc tế Giơnevơ

Năm xuất bản:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 186

Chủ đề: Giới

Giá: 23,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cung cấp kiến thức toàn diện và hệ thống về những vấn đề liên quan đến sự bình đẳng của phụ nữ trong lao động. Bao gồm: Giới thiệu khái quát về giới, về sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và quyền của lao động nữ nói riêng; Giới thiệu về ILO, điều lệ và cơ cấu tổ chức, modun hướng dẫn trọn gói quyền của lao động nữ; Giới thiệu hệ thống các chuẩn mực lao động quốc tế và một số công ước chọn lọc liên quan trực tiếp đến quyền của lao động nữ như chính sách về việc làm; Giới thiệu hoạt động ở cấp quốc

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN