TIN TỨCTin CSAGA

Thư mời hợp tác: Dự án Cơ thể Tôi, Quyền của Tôi - Nữ yêu Nữ

03/10/2018 05:27:32 130
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập từ năm 2001. Sứ mệnh của CSAGA là nâng cao việc thực thi quyền cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực và phân biệt đối xử tại Việt Nam. Với chương trình dành cho người Nữ yêu Nữ đầu tiên khởi động năm 2009, chúng tôi luôn nỗ lực cùng đồng hành với cộng đồng Nữ yêu Nữ để xóa bỏ sự kì thị, phân biệt đối xử, bạo lực và sự loại trừ của xã hội.

Nằm trong nỗ lực vận động đảm bảo Phụ nữ và trẻ em gái được bảo vệ khỏi các hình thức quấy rối và xâm hại tình dục, CSAGA kêu gọi các nhóm thiểu số tính dục nữ cùng tham gia đồng hành trong tiến trình cung cấp kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực cho cộng đồng người Nữ yêu Nữ tại địa phương nhằm tự bảo vệ mình và chống lại Quấy rối tình dục và Bạo lực tình dục.

 

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
  • Các hội nhóm người Nữ yêu Nữ tại khu vực miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra).
  • Không giới hạn số lượng nhóm đăng kí tham gia dự án tại mỗi địa phương. Mỗi nhóm đăng kí được khuyến khích có ít nhất 4 thành viên Nữ yêu Nữ.
  1. THỜI GIAN

Dự án bắt đầu triển khai sớm nhất từ 10/2018.

Thời gian nhận đăng kí: từ ngày 02/10/2018 – 17/10/2018

  1. QUYỀN LỢI
  • Tham gia các khóa tập huấn tại cộng đồng địa phương định kì cung cấp kiến thức về luật pháp và chính sách quốc tế và quốc gia, sử dụng phương pháp hỗ trợ đồng đẳng, kỹ năng tư vấn cơ bản, kỹ năng tự bảo vệ mình.
  • Tham gia các buổi tọa đàm kết nối với các lãnh đạo nhóm cộng đồng phòng chống Bạo lực trên cơ sở giới trong mạng lưới lâu năm của CSAGA
  • Khởi xướng và tham gia các phong trào trên mạng xã hội nhằm loại bỏ quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.
  • Đồng hành cùng với CSAGA trong tiến trình vận động để cải thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống bạo lực tình dục.
  1. ĐĂNG KÍ

Email đăng kí tham gia ghi rõ thông tin người đăng kí, địa phương, đại diện nhóm cộng đồng nào, vui lòng ghi rõ tên nhóm, số lượng thành viên nhóm.

Mọi thắc mắc và Email đăng kí gửi về:

Cán bộ dự án: Thái Ngọc Phụng - phungtn@csaga.org.vn

Trân trọng,