THƯ VIỆN

$data->name

Thông tin, kỹ năng cần thiết cho lao động ngoại tỉnh (Dành cho cán bộ tư vấn của các tổ chức xã hội)

Mã sách: TRA- 03

Tác giả:

Nguồn: Quỹ Châu Á

Năm xuất bản:

Ngôn ngữ:

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: 34,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu này được biên soạn cho đối tượng chủ yếu là cán bộ tư vấn của các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, cho tuyên truyền viên và các cán bộ tư vấn ở cộng đồng để tham khảo trong quá trình tuyên truyền, tư vấn hoặc tổ chức các hoạt động cho người lao động nhập cư (lao động ngoại tỉnh). Trong đo có bao gồm pháp luật về cư trú, những nội dung tuyên truyền, tư vấn cho người lao động ngoại tỉnh, các số điện thoại cần thiết....

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN