THƯ VIỆN

$data->name

Những điều nên biết về xâm hại tình dục trẻ em

Mã sách: SHA - 38

Tác giả: Nguyễn thị vân, GS. TS Nguyễn Võ Kỳ Anh

Nguồn: Csap

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách này giúp chúng ta có những vốn kiến thức về những điều cân biết về xâm hại tình dục trẻ em để chúng phòng tránh và cần phải ngăn chặn

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN