THƯ VIỆN

$data->name

Hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp và nhân quyền trong phòng chống buôn bán người

Mã sách: TRA- 61

Tác giả:

Nguồn: UNIAP

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu gồm 3 phần: Phần đầu là giới thiệu sự cần thiết của việc cân nhắc về đạo đức và nhân quyền trong phòng chống buôn bán người. Phần sau là các hướng dẫn cơ bản của UNIAP về đạo đức và nhân quyền trong phòng chống buôn bán người. Phần cuối: Giới thiệu các công cụ để áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức vào công tác nghiên cứu và chương trình phòng chống buôn bán người.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN