THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu tham khảo về công tác với trẻ em làm pháp luật

Mã sách: CHI - 01

Tác giả: TS.Martha Morrow

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới

Năm xuất bản: 1999

Ngôn ngữ:

Số trang: 0

Chủ đề: Trẻ em

Giá: 45,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đưa ra cái nhìn khái quát về sức khoẻ của vị thành niên, công cụ để lựa chọn, thu thập dữ liệu, lập kế hoạch, kèm theo các ví dụ thực tế, mô tả các chiến lược đặc trưng nhằm hỗ trợ việc thực hiện công việc ở địa phương.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN