THƯ VIỆN

$data->name

Đánh giá khoảng cách giới trong phân bổ nguồn lực tại địa phương trường hợp tỉnh An Giang

Mã sách: GEN - 365

Tác giả: TS. Đoàn Minh Lộc

Nguồn: Viện khoa học dân số, Quỹ Châu Á

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của cuốn sách bao gồm 4 chương: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Kết quả đánh giá khoảng cách giới trong việc phân bổ nguồn lực qua số liệu thống kê và nghiên cứu định tính; Chương 3: Kết quả đánh giá khoảng cách giới trong việc phân bổ nguồn lực qua khảo sát cá nhân; Chương 4: Tóm tắt các phát hiện và kiến nghị. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN