THƯ VIỆN

$data->name

Training on leadership and management skills

Mã sách: Ods - 07

Tác giả:

Nguồn: CEPEW

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

The training manual covers the following topics: 1. Participatory training methods; 2. Leadership and management; 2. Leadership and management; 3. Problem - solving and decision - making; 4. Plaining; 5. Formulation of Efficient working teams; 6. Communication skills; 7. Presentation skills; 8. Negotiation skills

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN