THƯ VIỆN

$data->name

Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương

Mã sách: HR - 02

Tác giả: Đỗ Hồng Thơm, Vũ Công Giao

Nguồn: Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách đề cập đến những tiêu chuẩn pháp lý và cơ chế bảo đảm quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương theo pháp luật quốc tế. Mời bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN