THƯ VIỆN

$data->name

Kỷ yếu hội thảo tổng kết dự án "Nâng cao nhận thức của người lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội về nạn buôn bán người và tăng cường sự hỗ trợ cho các nạn nhân

Mã sách: TRA- 64

Tác giả:

Nguồn: Csaga; Đại sứ quán Mỹ

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đây là báo cáo hội thảo tổng kết dự án "Nâng cao nhận thức của người lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội về nạn buôn bán người và tăng cường sự hỗ trợ cho các nạn nhân". Mục đích của hội thảo nhằm đánh giá kết quả hoạt động của dự án; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cá nhân, tổ chức quan tâm tới hoạt động phòng chống, can thiệp nạn buôn bán người; thảo luận về việc xây dựng một cộng đồng hợp tác phòng chống nạn buôn bán người. Hội thảo báo cáo về những hoạt động của dự án, nổi bật là hoạt động truyền thông và tư vấn.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN