Giải thưởng

Bằng khen của Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

Ngày 23/1/2008, CSAGA đã được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong họat động khoa học công nghệ năm 2007

 

----------
 

Giải thưởng trong cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” tháng 12/2006

 

Tháng 12/2006, CSAGA đã đọat 2 giải thưởng trong cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” với chủ đề “Sáng tạo vì trẻ em và thanh thiếu niên khó khăn” do World Bank tổ chức.

 

----------
 

Giải cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” tháng 12/2004

 

Tháng 12 năm 2004, CSAGA được trao giải cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam” với chủ đề “Sáng kiến phòng chống HIV/AIDS”. Giải thưởng do Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới và UNAIDS trao tặng.

 

----------
 

Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam chính thức công nhận CSAGA là một trong sáu tổ chức có kinh nghiệm hay nhất về công tác Giới ở địa phương.

 

Ngày 08/03/2003, CSAGA được các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam chính thức công nhận là một trong sáu tổ chức có kinh nghiệm hay nhất về công tác Giới ở địa phương. CSAGA cũng được trao bằng khen cho sáng kiến thành lập và duy trì hoạt động của Hệ thống 9 Hộp thư thoại tự động vì mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Giới và Bình đẳng giới.

 

Tin liên quan