Thông tin tổ chức
  • Tên tổ chức
: Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên
  • Tên viết tắt
: CSAGA (đọc là SAH-GAH)
  • Giấy phép hoạt động
: Số 101/ĐK-KH&CN ngày 23 tháng 7 năm 2001
  • Logo tổ chức
:
  • Địa chỉ giao dịch
: Nhà A9, Đường Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại
: (+84-04) 3754 0421
  • Fax
: (+84-4) 3793 0297
  • Website
: www.csaga.org.vn
  • Tài khoản Ngân hàng
: 033 0101 042 8954
    Ngân hàng Maritimebank - Chi nhánh Cầu Giấy

Logo: ----

Tin liên quan