Phòng ngừa

Mục đích

Tăng cường nhận thức và năng lực của cộng đồng và các bên liên quan (bao gồm cả báo chí, các tổ chức xã hội và nam giới) về vấn đề bình đẳng giới và quyền của phụ nữ

Mục tiêu

  • Giảm thiểu các khuôn mẫu giới và tập tục truyền thống
  • Thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và xã hội
  • Thúc đẩy trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện bình đẳng giới và tôn trọng quyền của phụ nữ

 

Vietnam National Football Team committed to preventing gender-based violence (photo: CSAGA)

Đội tuyển Bóng đá Việt Nam nói "Không" với Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái!

 

 

Rock singer Pham Anh Khoa - Ambassador of the "Real Men Saying NO to Violence against Women and Girls" Campaign implemented by CSAGA (photo: CSAGA)

Phạm Anh Khoa - Đại sứ Chiến dịch "Đàn ông đích thực nói KHÔNG với bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái"

(Bài và ảnh: CSAGA)

 

Tin liên quan