THƯ VIỆN

$data->name

Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam

Mã sách: HR - 04

Tác giả:

Nguồn: Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, CRIGHTS

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của cuốn sách bao gồm 3 phần: Phần I: Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật nhân quyền quốc tế Phần II: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa Phần III: Thành tựu và thách thức trong việc bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay. Kết luận và khuyến nghị; Tài liệu tham khảo; Phụ lục: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, 1948;.... Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN