THƯ VIỆN

$data->name

Lao động di trú trong pháp luật Quốc Tế và Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Mã sách: TRA - 129

Tác giả:

Nguồn: Khoa luật ĐHQG Hà Nội, CRGHTS

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN