THƯ VIỆN

$data->name

Sách hướng dẫn thành lập và điều hành nhóm văn hóa văn nghệ cộng đồng

Mã sách: Ods - 06

Tác giả:

Nguồn: Quỹ Châu Á

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu cung cấp những thông tin cơ bản để thành lập nhóm, tập huấn, luyện tập, biểu diễn cũng như quá trình hoạt động. Tài liệu biên soạn dựa vào các hoạt động hỗ trợ thuộc chương trình phòng chống buôn bán người và di cư an toàn.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN