THƯ VIỆN

$data->name

Pháp luật của chúng ta có thúc đẩy bình đẳng giới

Mã sách: GEN - 354

Tác giả: 0

Nguồn: UNIFEM

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sổ tay này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các cán bộ thực thi của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cơ quan phát triển và các nhóm phụ nữ có thể đánh giá liệu pháp luật của nước mình có tuân thủ công ước CEDAW hay không. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN