THƯ VIỆN

$data->name

Những chỉ dẫn quốc tế về đạo đức cho các nghiên cứu y sinh có đối tượng nghiên cứu liên quan đến con người

Mã sách: HR - 12

Tác giả:

Nguồn: CIOMS, WHO

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu được thiết kế để sử dụng vào việc xác định các chính sách quốc gia liên quan đến vấn đề đạo đức của nghiên cứu y sinh, áp dụng các chuẩn mực đạo đức vào hoàn cảnh địa phương, và thiết lập hoặc xác định lại các cơ chế phù hợp cho việc đánh giá đạo đức của các nghiên cứu có đối tượng liên quan đến con người, đặc biệt ở các nước có nguồn lực hạn chế. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN